Edukacja seksualna/Rekomendacje

Sympozjum "Seksuologia 2011"

Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego zorganizowała w dniu 2 kwietnia 2011 r. sympozjum naukowo-szkoleniowe "Seksuologia 2011. Zaburzenia seksualne problemem interdyscyplinarnym w medycynie". Aleksandra Dulas i Anna Jurek zostały zaproszone do wzięcia udziału w sympozjum.

Listy poparcia ze szkół

Zajęcia prowadziłyśmy w następujących łódzkich placówkach:
- Publiczne Gimnazjum nr 14 im. R. Schumanna
- Gimnazjum nr 15
- Publiczne gimnazjum nr 32
- Gimnazjum nr 44

Załączamy kopie listów poparcia i opinii o przeprowadzonych zajęciach.

Pani Prezydent Hanna Zdanowska popiera edukację seksualną

W związku z rozwijającą się działalnością na rzecz upowszechniania idei edukacji seksualnej, wystąpiłyśmy do Pani Prezydent z prośbą o opinię odnośnie działań Fundacji. Oficjalne pismo załączamy.

Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi popiera edukację seksualna

W dniu 10 lutego 2011 r. na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi został poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie poparcia działań Fundacji "Jaskółka" na rzecz wprowadzenia edukacji seksualnej do łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uchwała została przegłosowana na "tak" większością głosów.
Cieszymy się bardzo, bo w sprawie, która dotyczy bezpośrednio młodzieży wypowiedziała się sama młodzież.

Kuratorium Oświaty w Łodzi na temat edukacji seksualnej

Kuratorium Oświaty w Łodzi wyraziło zainteresowanie oraz oddało głos poparcia dla zajęć z zakresu edukacji seksualnej prowadzonych przez edukatorów Fundacji Jaskółka.
Serdecznie dziękujemy.