Edukacja obywatelska/Do czytania

Dobroczynność Polaków w czasach światowego kryzysu

Otwartość na problemy innych oraz gotowość niesienia pomocy to istotne elementy
społeczeństwa obywatelskiego. Polacy znani są z organizowania zbiórek pieniędzy oraz
darów na rzecz potrzebujących (w kraju i za granicą) – zarówno w obliczu kataklizmów,
jak i przy okazji cyklicznych akcji charytatywnych typu Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy innych o większym lub mniejszym zasięgu.
Sprawdź sam co wykazały badania CBOS. Zapraszam do lektury.

Aktywność społeczna Polaków - poziom zaangażowania i motywacje

O poziomie zaangażowania w działania społeczne, o wierze w ich skuteczność i o cechach społeczno-demograficznych osób społecznie zaangażowanych, można przeczytać w raporcie Centrum Badania Opinii Społecznej pt. "Aktywność społeczna Polaków - poziom zaangażowani i motywacje" z maja 2011 r.

Raport znajduje się tutaj:
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_062_11.PDF

Postawy wobec demokracji, jej rozumienie i oceny

Polacy aprobują demokrację jako wartość, formę rządów, ale krytycznie oceniają jej
funkcjonowanie w naszym kraju. Dowiesz się dlaczego czytając raport Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zaufanie społeczne

Ograniczone zaufanie społeczne może stanowić znaczący hamulec w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dowiedz się, co na ten temat mówią badania przeprowadzone przez CBOS.

Działalność społeczna Polaków

W ostatnich latach nieznacznie zwiększyła się liczba badanych deklarujących
styczność z osobami, o których wiadomo, że dobrowolnie i nieodpłatnie pracują na rzecz
swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta lub potrzebujących, zarazem jednak zmalał odsetek respondentów wyrażających gotowość pomocy jednej z takich osób (spoza rodziny) w jej społecznikowskiej działalności. Nie oznacza to jednak, że Polacy nie pracują społecznie. A co to oznacza dowiesz się po przeczytaniu raportu CBOS.