Edukacja obywatelska

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Świedziebnia

W okresie kwiecień - październik 2012 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt. Producentki wiejskiej żywności z Gminy Świedziebnia.
Projekt współfinansowany był w ramach przez Unie Europejska w ramach POKL, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Głównym celem projektów było pobudzenie aktywności zawodowej kobiet poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.

Producentki wiejskiej żywnosci z Gminy Jabłonowo Pomorskie

W okresie marzec- wrzesień2012 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt. Producentki wiejskiej żywności z Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Projekt współfinansowany był w ramach przez Unie Europejska w ramach POKL, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Głównym celem projektów było pobudzenie aktywności zawodowej kobiet poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Osiek

W okresie kwiecień - październik 2012 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt. Producentki wiejskiej żywności z Gminy Osiek.
Projekt współfinansowany był w ramach przez Unie Europejska w ramach POKL, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Górzno

W okresie od czerwca do grudnia 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pn: "Producentki wiejskiej żywności z Gminy Górzno".
Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 16 kobiet z Gminy Górzno poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.
Celami szczegółowymi projektu były:
-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Zbiczno

W okresie od czerwca do grudnia 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pn: "Producentki wiejskiej żywności z Gminy Zbiczno".
Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 16 kobiet z Gminy Zbiczno poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.
Celami szczegółowymi projektu były:
-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Brodnica

W okresie od czerwca do grudnia 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pn: "Producentki wiejskiej żywności z Gminy Brodnica".
Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 16 kobiet z Gminy Brodnica poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.
Celami szczegółowymi projektu były:
-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,

Włączaj (się) w działanie!

W okresie czerwiec - grudzień 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt.: "Włączaj (się) w działanie!".

Projekt skierowany był do 15 animatorów/edukatorów młodzieżowych w wieku 15-64 lata z gmin Bartniczka, Brzozie, Bobrowo, Górzno, Świedziebnia, którzy w poszukiwaniu szans na swój osobisty rozwój, chcieli zaangażować się w działanie w środowisku lokalnym i zwiększyć swoje umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji nieformalnej.

Dobroczynność Polaków w czasach światowego kryzysu

Otwartość na problemy innych oraz gotowość niesienia pomocy to istotne elementy
społeczeństwa obywatelskiego. Polacy znani są z organizowania zbiórek pieniędzy oraz
darów na rzecz potrzebujących (w kraju i za granicą) – zarówno w obliczu kataklizmów,
jak i przy okazji cyklicznych akcji charytatywnych typu Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy innych o większym lub mniejszym zasięgu.
Sprawdź sam co wykazały badania CBOS. Zapraszam do lektury.

Aktywność społeczna Polaków - poziom zaangażowania i motywacje

O poziomie zaangażowania w działania społeczne, o wierze w ich skuteczność i o cechach społeczno-demograficznych osób społecznie zaangażowanych, można przeczytać w raporcie Centrum Badania Opinii Społecznej pt. "Aktywność społeczna Polaków - poziom zaangażowani i motywacje" z maja 2011 r.

Raport znajduje się tutaj:
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_062_11.PDF

"Strzelaj albo emigruj. Dyskusja o strategii rozwoju Łodzi"

Czy Łódź będzie Mediolanem Wschodu? W co powinniśmy zainwestować, aby Łódź była bardziej atrakcyjna dla inwestorów, twórców kultury i sztuki, ale przede wszystkim dla samych mieszkańców? Jak zatrzymać młodych, wykształconych łodzian, aby pracowali dla dobra miasta, a nie emigrowali?

Strony