Działalność

Raport z Wakacyjnego Telefonu Zaufania (Ponton) 2009

Wakacyjne Pogotowie Pontonowe, czyli telefon zaufania dla młodzieży, pod którym w lipcu i sierpniu konsultanci odpowiadali na pytania młodych ludzi związane z dojrzewaniem, antykoncepcją i seksualnością, uruchomiono w 2009 roku po raz czwarty. Akcja po raz kolejny udowodniła, że stan wiedzy młodzieży w zakresie edukacji seksualnej jest zatrważająco niski.

Jaka edukacja seksualna takie jest młodzieży wychowanie...

25 czerwca 2009 r. odbyła się konferencja prasowa organizowana przez Ponton. Przez trzy miesiące Grupa Ponton zbierała od młodzieży e-maile z opisami ich doświadczeń z edukacją seksualną w szkołach. W odpowiedzi grupa dostała ponad 600 listów od młodych ludzi. Na podstawie zebranego materiału przygotowano specjalny raport - zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole.

Kwestia, czy edukacja seksualna jest potrzebna w szkołach, została rozstrzygnięta na szczeblu międzynarodowym m.in. podczas Światowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju (Kair, 1994) oraz IV Światowej Konferencji na Rzecz Kobiet (Pekin, 1995). Polska uczestniczyła w obu konferencjach i zobowiązała się do realizowania ich postanowień. Według nich szkolna edukacja seksualna powinna być szczególnie wrażliwa na równość płci i tożsamość seksualną oraz ułatwiać zrozumienie płci przeciwnej.

Strony