Działalność

Jaskółka w Zgierzu

„Jak powinna wyglądać edukacja seksualna. Poznajmy głos młodzieży” to temat debaty, która odbyła się 17.04.2012 w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu. Autorkami i autorami pomysłu są Radni i Radne Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, których wspiera w działaniu Pełnomocniczka Prezydent Miasta do Spraw Młodzieży, Renata Malinowska.

Szkolenie dla Animatorów Edukacji Seksualnej

Pałac Biedermanna okazując nam swą gościnność pozwolił zaistnieć w swych murach trzeciemu już spotkaniu kształtującemu nową jaskółkową kadrę. Serdecznie dziękujemy. Animatorzy - bądźcie wytrwali! Szkolenie w toku :).

II Maraton Równości

W związku z II edycją Maratonu Równości w Łodzi organizatorzy imprezy zorganizowali dla swych uczestników warsztaty z malowani transparentów. Silna ekipa stawiła się o czasie i wykonała kawał dobrej roboty. Gratulujemy.
Przypominamy, że Fundacja jaskółka objęła patronatem Maraton Równości czynnie uczestnicząc w jego przebiegu. Szczególne podziękowania kierujemy do Idy Mickiewicz, która dzielnie pomagała w pracach organizacyjnych i dumnie reprezentowała Fundację.

Demokracja walczy tylko o tych, którzy potrafią upomnieć się o swoje

Dnia 13.04.2012 dzięki inicjatywie Fabryki Równości, Kampanii Przeciw Homofobii oraz zaprzyjaźnionych organizacji wystartował w Łodzi II Maraton Równości. W tym roku również Fundacja Jaskółka postanowiła wesprzeć działania na rzecz równouprawnienia obejmując patronat nad tymże festiwalem.

Stanowisko Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie edukacji seksualnej w szkołach

W łódzkim magistracie odbyła się kwietniowa sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. To jedno z ostatnich posiedzeń Rady w obecnym składzie, gdyż w październiku odbędą się wybory nowych członków tego gremium.

Porozumienie na rzecz edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole

Zgodnie z założeniami kairskiego porozumienia z 1994r. dotyczącego edukacji seksualnej, należy zapewnić młodzieży dostęp do edukacji, informacji i usług, które umożliwią im zrozumienie własnej seksualności.
Zapraszam do zapoznania się z poradnikiem wyznaczającym założenia i cele edukacji seksualnej w szkole.

Nieświadomy Konformizm oczami gimnazjalisty

Przedstawiamy bardzo ciekawy tekst autorstwa Mikołaja Czechowicza o Nieświadomym Konformizmie. Jest to praca zaliczeniowa na zajęcia z etyki, które były prowadzone w jednym z łódzkich gimnazjów. Styl pracy został nieznacznie poprawiony, jednak z zachowaniem oryginalnego przesłania tak, aby oddać jego ducha.
Zapraszamy do lektury.

Trochę lektury czyli co proponuje nam Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne – American Psychological Association (APA) – to stowarzyszenie psychologiczne powstałe w 1892r. na Clark University, aktualnie z siedzibą w Waszyngtonie. Obecnie liczy ponad 154 000 członków na całym świecie.
Za swoją misję APA uważa upowszechnianie, poszerzanie i zastosowanie wiedzy psychologicznej z pożytkiem dla społeczeństwa i poprawy życia ludzi.
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z szeroką tematyką psychologiczną zawartą na stronie tego Towarzystwa.

Szkolenia dla Animatorów Edukacji Seksualnej - Zaczynamy!

Fundacja Jaskółka ma przyjemność poinformować, że rozpoczyna cykl szkoleń dla Animatorów Edukacji Seksualnej.
Pierwszy etap szkolenia odbędzie się w dniach 19, 20 maja 2012 r. w godz. 10.00 - 18.00.
Uczestnicy szkolenia poznają autorską metodę prowadzenia warsztatów stworzoną przez edukatorów z Fundacji Jaskółka. Przez 16 godzin będą uczestniczyć w całym cyklu warsztatów, poznając jego zagadnienia oraz metody pracy z młodzieżą.

Szkolenie dla Animatorów Edukacji Seksualnej

W dniu 05.04.2012 odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla Animatorów Edukacji Seksualnej (AES), którzy będą na stałe współpracować z Fundacją. Grupa nastawiona na zdobywanie wiedzy i szlifowanie własnych umiejętności spisuje się doskonale.
Tym razem podziękowania należą się Kołu Antropologii Literatury na wydziale Kulturoznawstwa UŁ, które użyczyło nam swoich pomieszczeń znajdujących się w pałacu A. Biedermanna.

Strony