Działalność

Wyjaśnienia dotyczące osób prowadzących zbiórki na rzecz dzieci.

Od jakiegoś czasu docierały do nas wiadomości o prowadzonej zbiórce pieniędzy/ sprzedaży kartek na rzecz chorych dzieci, prowadzonych przez ludzi pod znakiem Jaskółki. Na początku byliśmy przekonani, że to jacyś oszuści podszywają się pod naszą Fundację. Jednak dzięki dociekliwości pewnej pani z Lublina okazało się, że osoby prowadzące w/w akcje działają w imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Jaskółka" w Rudzie Śląskiej. Stowarzyszenie działa przy Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Świedziebnia

W okresie kwiecień - październik 2012 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt. Producentki wiejskiej żywności z Gminy Świedziebnia.
Projekt współfinansowany był w ramach przez Unie Europejska w ramach POKL, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Głównym celem projektów było pobudzenie aktywności zawodowej kobiet poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.

Producentki wiejskiej żywnosci z Gminy Jabłonowo Pomorskie

W okresie marzec- wrzesień2012 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt. Producentki wiejskiej żywności z Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Projekt współfinansowany był w ramach przez Unie Europejska w ramach POKL, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Głównym celem projektów było pobudzenie aktywności zawodowej kobiet poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Osiek

W okresie kwiecień - październik 2012 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt. Producentki wiejskiej żywności z Gminy Osiek.
Projekt współfinansowany był w ramach przez Unie Europejska w ramach POKL, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Górzno

W okresie od czerwca do grudnia 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pn: "Producentki wiejskiej żywności z Gminy Górzno".
Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 16 kobiet z Gminy Górzno poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.
Celami szczegółowymi projektu były:
-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Bobrowo

W okresie od maja do listopada 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pn: "Producentki wiejskiej żywności z Gminy Bobrowo".
Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 16 kobiet z Gminy Bobrowo poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.
Celami szczegółowymi projektu były:
-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Zbiczno

W okresie od czerwca do grudnia 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pn: "Producentki wiejskiej żywności z Gminy Zbiczno".
Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 16 kobiet z Gminy Zbiczno poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.
Celami szczegółowymi projektu były:
-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,

Producentki wiejskiej żywności z Gminy Brodnica

W okresie od czerwca do grudnia 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pn: "Producentki wiejskiej żywności z Gminy Brodnica".
Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 16 kobiet z Gminy Brodnica poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.
Celami szczegółowymi projektu były:
-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,

Włączaj (się) w działanie!

W okresie czerwiec - grudzień 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt.: "Włączaj (się) w działanie!".

Projekt skierowany był do 15 animatorów/edukatorów młodzieżowych w wieku 15-64 lata z gmin Bartniczka, Brzozie, Bobrowo, Górzno, Świedziebnia, którzy w poszukiwaniu szans na swój osobisty rozwój, chcieli zaangażować się w działanie w środowisku lokalnym i zwiększyć swoje umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji nieformalnej.

Ekoklubokawiarnia poszukuje koordynatora/ koordynatorki wege - kuchni

Nowo powstająca Spółdzielnia Socjalna "W te pędy", związana nicią porozumienia i współpracy z Fundacją Jaskółka oraz Fundacją SPUNK poszukuje koordynatora/ koordynatorki wege - kuchni w ekoklubokawiarni.

"Witajcie,
my, niżej podpisane, zaczynamy tworzyć w ramach projektu "Wiatrak - klaster spółdzielni socjalnych" Spółdzielnię Socjalną "W te pędy" ;) Wymarzone miejsce, w którym chcemy się rozwijać jako lepsi ludzie, dla siebie i otaczającego świata. Mamy nadzieję, że "W te pędy" stanie się bliska sercu łodzian tak bardzo, jak bliska jest nam samym.

Strony