Zdrowie i prawa reprodukcyjne

W dniu 18 czerwca 2012r w warszawskiej Fundacji im. Batorego odbyło się szkolenie organizowane przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
Spotkanie pod tytułem: „Zdrowie i prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce” skierowane było do pracowników i pracowniczek Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych osób.
Było to szkolenie informacyjne dotyczące:
praw pacjenta,
praw reprodukcyjnych kobiet,
dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu zdrowia reprodukcyjnego,
możliwości egzekwowania praw reprodukcyjnych przez kobiety.
Gratulujemy pomysłu i wykonania.