XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 14 czerwca br. Fundacja Jaskółka miała zaszczyt uczestniczyć w XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbywającego się w Toruniu. Mieliśmy okazję spotkać, porozmawiać i podyskutować z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w naszym województwie. Wzięliśmy także udział w dwóch spotkaniach: "Animacja/aktywizacja społeczności lokalnej" oraz "Fundusze unijne na działalność NGO".
Pierwsze spotkanie z udziałem reprezentantów organizacji z regionu doświadczonych w budowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych w lokalnej społeczności (miejskiej i wiejskiej), z omówieniem mechanizmów finansowych sprzyjających aktywizacji społeczności lokalnej.
Drugie spotkanie informacyjne dotyczyło możliwości pozyskiwania środków EFS na działania organizacji pozarządowych w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Fotorelacja z Forum znajduje się tutaj.