Ty też możesz wesprzeć działania Jaskółki

Czym się zajmujemy:
- wspieramy rozwój lokalny,
- prowadzimy edukacją obywatelską i regionalną,
- organizujemy i wspieramy wolontariat,
- wspieramy terapię i integrację dzieci niepełnosprawnych,
- uczymy różnych form aktywności (edukacja alternatyw),
- wspieramy aktywność społeczną i publiczną kobiet, by zwiększać ich wpływ na kształt i jakość życia we wspólnotach lokalnych.

Każda wpłata to organizacja dodatkowych działań.

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS: 0000198673 oraz obliczoną kwotę 1% podatku. Pieniądze na konto organizacji pożytku publicznego przekażą Urzędy Skarbowe.
Będziemy wdzięczni, za wsparcie i promocję naszej Fundacji jako organizacji pożytku publicznego i wspomnienie o naszej działalności najbliższym i znajomym.

Wpłat darowizn można dokonywać na konto:
BS Brodnica 19 9484 1150 2200 0025 0968 0001