Stanowisko Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie edukacji seksualnej w szkołach

W łódzkim magistracie odbyła się kwietniowa sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. To jedno z ostatnich posiedzeń Rady w obecnym składzie, gdyż w październiku odbędą się wybory nowych członków tego gremium.
W trakcie obrad radni MRM uznali za słuszne odwołanie konkursu ofert na edukację nastolatków w zakresie świadomego rodzicielstwa oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. W uchwale wyrażono obawę, iż realizowanie założeń oferty przez Centrum Służby Rodzinie mogłoby niewystarczająco zaspokoić potrzeby nastolatków w sferze edukacji w zakresie edukacji seksualnej, świadomego rodzicielstwa i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.