Rowerem przez Gminę

W dniach 4-15 lipca 2016 Fundacja Jaskółka realizowała projekt "Rowerem przez Gminę".
Zadanie dofinansowane było ze środków Miasta i Gminy Górzno.
Ponadto nasze działanie to również część ogólnopolskiej akcji PTTK "WĘDRUJ Z NAMI OJCZYSTYMI SZLAKAMI".
Celem naszego projektu było zwiększenie aktywności fizycznej wśród grupy 20 dzieci i młodzieży poprzez organizację wycieczek rowerowych do ciekawych miejsc na terenie Gminy Górzno oraz okolic. Ponadto pragnęliśmy zorganizować działania zwiększające integrację wśród młodych ludzi uczęszczających do różnych szkół w Gminie Górzno oraz działania zwiększające wiedzę na temat gminy (jej środowiska przyrodniczego , tradycji, zabytków , kultury i historii).
W ramach naszych działań utworzono dwie grupy uczestników: Górzno (uczniowie Zespołu Szkół w Górznie) i Gołkowo (Uczniowie Zespołu Szkół w Gołkowie). Uczestnicy ustalili po 2 plany wycieczek w ciekawe, słabo znane, związane z historią, kulturą, środowiskiem miejsca znajdujące się na terenie Gminy Górzno i okolicach. W związku z tym zorganizowano wyprawy do: Wierzchowni, Księtego, Fiałek-Rudy-Zaborowa, Bachorza. W sumie uczestnicy wraz z opiekunami i dorosłymi, którzy chcieli wziąć udział w wycieczce, pokonali 1381 kilometrów. Na zakończenie projektu odbył się grill a uczestnikom wręczono gadżety, które otrzymaliśmy od PTTK.
Fundacja Jaskółka chce podziękować Panu Stanisławowi Seligmann - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gołkowie i Krzysztofowi Magdziak - Dyrektorowi GOK w Górznie za udostępnienie nam sal na poszczególne spotkania ekip, spotkanie końcowe. Dziękujemy również Panu Darkowi Pudełko z Fundacji Geolife za przybliżenie nam na czym polega mapowanie oraz usługa i aplikacja Mapillary oraz wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji naszych działań.
Szczegółowe opisy wycieczek można znaleźć tutaj