Producentki wiejskiej żywności z Gminy Bobrowo

W okresie od maja do listopada 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pn: "Producentki wiejskiej żywności z Gminy Bobrowo".
Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 16 kobiet z Gminy Bobrowo poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.
Celami szczegółowymi projektu były:
-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,
-podniesienie wiary we własne możliwości u 16 kobiet,
-zwiększenie umiejętności wytwarzania zdrowej żywności u 16 kobiet,
-wzrost umiejętności poszukiwania rynków zbytu dla wyprodukowanej żywności u 16 kobiet

W ramach projektu zorganizowano następujące działania:
I. Zajęcia zwiększające motywację do rozwoju zawodowego uczestniczek:
1. Szkolenie „Jaki potencjał w każdej w nas!”
• Badanie swoich mocnych stron,
• Uświadomienie sobie potencjału tkwiącego w każdej z uczestniczek,
• Nauka wykorzystania swoich atutów w rozwoju zawodowym.
2. Szkolenie „Przepisy prawne regulujące MOLową produkcję żywności”
• Zapoznanie się z zasadami produkcji oraz sprzedaży produktów w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej oraz z przepisami prawnymi regulującymi produkcję i sprzedaż żywności w systemie MOL oraz przepisami dotyczącymi sprzedaży bezpośredniej.
II. Zajęcia zwiększające wiedzę na temat uprawy i produkcji zdrowej żywności:
1. Hodowla i uprawa metodami ekologicznymi
2. Hodowla dawnych ras gęsi i kaczek
3. Produkcja nabiału z mleka krowiego
4. Pozyskiwanie nasion domowymi sposobami
5. Szczepienie i pielęgnacja starych odmian drzew owocowych
6. Przetwarzanie owoców na konfitury, powidła, soki i syropy
III. Zajęcia zwiększające wiedzę na temat marketingu MOLowej produkcji i przetwórstwa:
1. Pozyskiwanie rynków zbytu dla MOL-owej produkcji i przetwórstwa
2. Sposoby promowania MOLowych produktów żywnościowych
3. Obsługa klienta jako element strategii marketingowej MOLowej produkcji żywności
4. Sekrety przygotowania zdrowych potraw jako element strategii marketingowej
IV. Wizyta studyjna – wycieczka - organizacja wyjazdu studyjnego dla uczestniczek w celu ukazania przykładu gospodarstwa zarabiającego na produkcji wiejskiej żywności producentów.

Fundacja Jaskółka pragnie podziękować wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie w realizacji projektu.

Projekt współfinansowany był w ramach przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.