Gloria victoribus czyli Jaskółka sukcesy odnosi

Chwała zwycięzcom! I to nie czcze przechwałki, lecz szczera duma przemawia przez usta i serca nasze. Otóż w rzeczonym wcześniej konkursie Newsweeka Fundacja Jaskółka, dzięki kreatywności i wsparciu wielu życzliwych nam ludzi, WYGRAŁA konkurs na plakat lokalny. Szczególne dziękczynienia składamy Mateuszowi Mirysowi jako autorowi zwycięskiego plakatu.
Gratulujemy jeszcze raz sobie i Wam wszystkim, za kawał dobrze wykonanej roboty.