"Co to jest płeć i jak ją mieć" czyli szkolenie z zakresu gender

Z satysfakcją informujemy, iż w ramach cyklu szkoleń dla Animatorów Edukacji Seksualnej 30 czerwca (sobota) odbędą się warsztaty z tematyki gender, które poprowadzi trenerka antydyskryminacyjna Kinga Karp.
Serdeczne ukłony kierujemy w stronę Hanny Gill-Piątek i Martyny Dominiak ze Świetlicy Krytyki Politycznej za możliwość skorzystania z przyjaznego nauce schronienia.