Podziękowania

W związku z Festiwalem Organizacji Pożytku Publicznego, który odbył się w dniu 01.04.2012r. na terenie łódzkiej Manufaktury, Fundacja Jaskółka pragnie złożyć oficjalne podziękowania osobom, które wsparły jej akcję.
Podziękowania należą się:
- grupie "jaskółkowych" wolontariuszy, tj.: Asi Chmiel, Zuzi Diehl, Anecie Sikorze, Mikołajowi Jasińskiemu;
- niezawodnej pani fotograf Asi Tarnowskiej;
-wspierającemu nas muzycznie Flażoletowemu STOwarzyszeniu GRAjących Mam "100g", w składzie: Joanna Kubasiewicz, Grażyna Karasińska - Kraszkiewicz, Aneta Nowak, Marta Ohde, Paula Kucner Taipa, Ida Mickiewicz;
- kierowcy w osobie Mariusza Florczaka;
- szanownemu ciału kierowniczemu, które dzielnie reprezentowało interesy Fundacji, czyli Annie Jurek i Aleksandrze Dulas;
- oraz wszelkim osobom powiązanym pośrednio, które służyły nam radą, pomocą i towarzystwem.
Jeszcze raz głośno i szczerze DZIĘKUJEMY.