Najbliższe spotkanie wolontariuszy

Kolejne spotkanie wolontariuszy odbędzie się 10.01.2012 r. w godz. 17.30 - 19.00 w świetlicy Krytyki Politycznej przy ul. Piotrkowska 101. Temat spotkania: zaplanowanie akcji walentynkowej, w tym: wybranie miejsca, wymyślenie przewodniego hasła i przebiegu eventu.