Działam, więc jestem!

Na antenę S.R. Żak wróciła nasza wolontariuszka Asia Chmiel. Asia pomaga w przygotowaniu audycji "Działam, więc jestem!", opracowuje i czyta informacje o wydarzeniach w III sektorze w Łodzi i okolicach.
Joanna przed mikrofonem radzi sobie coraz lepiej. Bardzo dziękujemy za pomoc.