Zajęcia w trzech łódzkich gimnazjach

W ramach współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych przeprowadziłyśmy 3 cykle 10-godzinnych zajęć dla następujących łódzkich gimnazjów:
> Publiczne Gimnazjum nr 14,
> Publiczne Gimnazjum nr 32,
> Gimnazjum nr 44.
Dziękujemy serdecznie za życzliwość i współpracę Paniom: Dorocie Filewskiej, Elżbiecie Rakowskiej, Joannie Filipczak oraz dyrekcjom.