Uwaga! - Szkolenia dla Animatorów Edukacji Seksualnej

Wszystkie osoby, które: pomyślnie ukończą cykl szkoleń, zaliczą zajęcia praktyczne oraz zdadzą egzamin z zagadnień poruszanych na zajęciach, dostaną pisemną rekomendację oraz upoważnienie od autorek programu do pracy według przygotowanych konspektów i scenariuszy.

Więcej informacji w załączniku.

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą się zgłaszać do 30 kwietnia br.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres fundacja@jaskółka.org z dopiskiem,
w tytule wiadomości: "Animator Edukacji Seksualnej".