Szkolenie dla Animatorów Edukacji Seksualnej

Pałac Biedermanna okazując nam swą gościnność pozwolił zaistnieć w swych murach trzeciemu już spotkaniu kształtującemu nową jaskółkową kadrę. Serdecznie dziękujemy. Animatorzy - bądźcie wytrwali! Szkolenie w toku :).