Szkolenia czas zacząć

Fundacja Jaskółka z dumą informuje, że z dniem 30.03.2012r. rozpoczęła szkolenia nowej kadry Animatorów Edukacji Seksualnej, która na stałe będą współpracować z Fundacją. Wybrańcom serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy Świetlicy Krytyki Politycznej za udostępnienie miejsca na szkolenie.