Podziękowania

Fundacja "Jaskółka" składa serdecznie podziękowania Panu Piotrowi Nowackiemu i firmie Unimil Sp. z o.o. za wspieranie działań Fundacji na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej w szkołach gimnazjalnych i licealnych. Tylko dzięki zaangażowaniu i wspólnemu działaniu możemy wprowadzić realną zmianę.
Dziękujemy za poświęcony czas i energię.