Konferencja "Współczesna szkoła. Współczesny nastolatek. Współczesna Edukacja Seksualna"

Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie łódzkich nauczycieli i dyrektorów do podejmowania tematyki edukacji seksualnej w szkole oraz promocja dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Na konferencji obecni będą przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Patronat merytoryczny: Uniwersytet Łódzki
Patronaty honorowe: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Pełnomocniczka Prezydent Hanny Zdanowskiej ds. równego traktowania Bogna Stawicka, Pełnomocniczka marszałka województwa łódzkiego ds. równego traktowania Joanna Skrzydlewska.
Patronaty medialne: TVP Łódź, Radio Łódź.

W organizacji konferencji współpracują z nami:
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej KLUCZ
Fabryka Równości

W załączniku znajduje się plan konferencji oraz zaproszenie.