Konferencja Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Fundacja "Jaskółka" wzięła udział w inauguracji kolejnego roku działalności Łódzkiej Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, która odbyła się 10 listopada 2011 r w Urzędzie Miasta Łodzi. W ramach podjętej współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Anna Jurek mówiła o potrzebie wprowadzenia edukacji seksualnej do łódzkich szkół.
Po wystąpieniu rozmawiała z wieloma nauczycielami i nauczycielkami, które popierały pomysł organizowania takich zajęć dla młodzieży. Pojawiło się wiele głosów za tym, aby dostęp do tego typu wiedzy mieli także uczniowie klas IV i V szkół podstawowych.