Jaskółka w Zgierzu

Tym razem praca miała charakter warsztatowy – sześć grup, moderowanych przez edukatorki i edukatorów Fundacji Jaskółka pracowało nad następującymi zagadnieniami:
1. Czy edukacja seksualna jest ważna? Dlaczego?
2. Jak powinna wyglądać dobra edukacja seksualna?
3. Kto powinien być odbiorcą takich zajęć?
4.Kto powinien prowadzić takie zajęcia i dlaczego?
5. Jakie tematy powinny być poruszane podczas zajęć?
6. Jak prowadzić zajęcia, żeby były ciekawe?

W drugiej części spotkania wiadomości zebrane od uczestników debaty zostały omówione przez edukatorów na forum, co pozwoliło wszystkim uczestnikom zapoznać się z wagą omawianych problemów.

O potrzebie dobrze prowadzonej edukacji seksualnej w szkołach mówi się od dawna, wciąż jest to rzadkość. Szkoły realizują tzw. „Przygotowanie do życia w rodzinie”, którego program w dużym stopniu traktuję tę problematykę jednostronnie, a co najważniejsze przedmiot ten nie daje młodym ludziom rzetelnej wiedzy. O prawo do edukacji seksualnej dla swoich koleżanek i kolegów upomnieli się Młodzieżowi Radni i Radne.
Warto wsłuchać się w potrzeby, które zostały głośno sprecyzowane w czasie wtorkowego spotkania i nie zostawiać ich bez odpowiedzi.

Przedstawiciele Fundacji Jaskółka pragną serdecznie podziękować młodzieży oraz pedagogom, którzy przybyli na spotkanie i wzięli w nim czynny udział.