Czy jest czas, gdy nie ma nas? - czyli filozoficzne zagwozdki dla Animatorów Edukacji Seksualnej

W ramach cyklu szkoleń dla Animatorów Edukacji Seksualnej odbyły się warsztaty z dociekań filozoficznych. Do wytężonej pracy szarych komórek nakłoniła nas wykładowczyni z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego prof. Aldona Pobojewska. Warsztaty te miały na celu zapoznanie edukatorów z metodą prof. Matthew Lipmana, w ramach której pobudza się uczniów do refleksyjnego, samodzielnego myślenia oraz zadawania wnikliwych pytań w perspektywie wartości etycznych.