Producentki wiejskiej żywności z Gminy Świedziebnia

W okresie kwiecień - październik 2012 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt. Producentki wiejskiej żywności z Gminy Świedziebnia.
Projekt współfinansowany był w ramach przez Unie Europejska w ramach POKL, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Głównym celem projektów było pobudzenie aktywności zawodowej kobiet poprzez zwiększenie umiejętności wytwarzania i sprzedaży wiejskiej żywności w oparciu o przepisy prawne regulujące Marginalną Ograniczoną Lokalną produkcję żywności i przepisy o sprzedaży bezpośredniej.
Celami szczegółowymi projektu były:
-zwiększenie motywacji kobiet do poprawienia sytuacji materialnej ich rodzin,
- podniesienie wiary we własne możliwości kobiet,
- zwiększenie umiejętności wytwarzania wiejskiej żywności, zainspirowanie do rozszerzenia oferty gospodarstw
- wzrost umiejętności poszukiwania rynków zbytu dla wyprodukowanej żywności.

W ramach naszych działań odbyły się następujące zajęcia:
W ramach projektu zrealizowano są trzy bloki zajęć:
1.Zajęcia zwiększające motywację do rozwoju zawodowego –warsztaty z przepisów prawnych oraz warsztaty mające na celu zdiagnozowania szans i zagrożeń działalności w obszarze MOL i sprzedaży bezpośredniej, a także osobiste motywacje – mocne strony i ograniczenia do rozwijania działalności w zakresie merytorycznym projektu.
Szkolenia:
• Jaki potencjał w każdej w nas!
• Przepisy prawne regulujące MOLową produkcję żywności
2.Zajęcia zwiększające umiejętności wytwarzania wiejskiej żywności w oparciu naturalne, tradycyjne, receptury, metodami ekologicznymi lub zbliżonymi do ekologicznych – tu m.in. warsztaty serowarskie, szkolenia z hodowli kaczek i gęsi dawnych ras tradycyjnymi metodami, szkolenia z pozyskiwania nasion domowymi sposobami, warsztaty z sadzenia, pielęgnacji i szczepienia dawnych odmian drzew owocowych i zakładanie sadów przydomowych, warsztaty z tradycyjnych metod przetwarzania owoców i warzyw, warsztaty z tworzenia bukietów i ozdób z roślin świeżych i suszonych.:
• Hodowla i uprawa metodami ekologicznymi
• Tworzenie bukietów, dekoracji z roślin dawnych odmian
• Hodowla dawnych ras gęsi i kaczek
• Warsztaty serowarskie
• Szczepienie i pielęgnacja starych odmian drzew owocowych
• Przetwarzanie owoców na powidła, soki i syropy
3.Zajęcia zwiększające wiedzę na temat marketingu –szkolenie z pozyskiwania rynków zbytu, sposobów promowania produktów wiejskich, z obsługi klienta i nawiązywania długofalowej relacji z klientem, przygotowania produktu do sprzedaży i profesjonalnej prezentacji produktu.
• Pozyskiwanie rynków zbytu dla MOL-owej produkcji i przetwórstwa
• Sposoby promowania MOLowych produktów żywnościowych
• Obsługa klienta jako element strategii marketingowej MOLowej produkcji żywności
• Sekrety przygotowania zdrowych potraw jako element strategii marketingowej
Uczestniczki projektów wzięły także udział w wizycie studyjnej do gospodarstwa ekologicznego, które zarabia na wytwarzaniu i sprzedaży wiejskiej żywności w systemie sprzedaży bezpośredniej.

Fundacja Jaskółka pragnie serdecznie podziękować za okazane wsparcie i pomoc w realizacji projektu a przede wszystkim chcemy podziękować Panu Wójtowi Gminy Świedziebnia - Szymonowi Zalewskiemu, pracownikom Urzędu Gminy, opiekunom świetlicy wiejskiej w Janowie, trenerom oraz całemu personelowi projektowemu.