O Fundacji

Fundacja Jaskółka powstała w marcu 2004 roku. Jest dzieckiem zaangażowania i entuzjazmu osób, które ją powołały, i ich wiary w sens działań na rzecz rozwoju w kierunku aktywności, odpowiedzialności, otwartości i wrażliwości społecznej.

Szczególną opieką otaczamy dzieci i młodzież, rozumiejąc, że to najmłodsi są architektami przyszłości naszego społeczeństwa i od nich zależy, w jakiej Polsce, jakiej Europie, w jakim Świecie będziemy żyć już niedługo.

Organizujemy zajęcia i warsztaty, na których młodzież poszerza zainteresowania i rozwija twórcze zdolności, mając jednocześnie szanse na spróbowanie różnorodnych form aktywności społecznej.

Zachęcamy do działania w lokalnym środowisku i uczymy metod skutecznego działania.

Chętnie współpracujemy w lokalnych środowiskach z kobietami, by zwiększać ich wpływ na sprawy społeczne i publiczne.

Promujemy wolontariat i społeczne zaangażowanie.

Aby lepiej realizować nasze cele współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego na terenach objętych działaniami Fundacji i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

W kwietniu 2006 roku Fundacja Jaskółka zdobyła status organizacji pożytku publicznego.

Jesienią 2011 roku decyzją zarządu Fundacji doszło do rozdzielenia działalności różnorodnych ścieżek programowych Fundacji i utworzona została Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK, która od kwietnia 2012 roku przejęła od Fundacji Jaskółka wszelkie kompetencje i zadania związane z zagadnieniami edukacji seksualnej, a także rozwija program nowoczesnej edukacji.

Dla Fundacji Jaskółka priorytetem pozostał rozwój społeczeństwa obywatelskiego i temu celowi podporządkowujemy nasze działania służące społecznościom lokalnym w województwie kujawsko - pomorskim. Tam też przeniesiona zostałagłówna siedziba Fundacji Jaskółka.

W swojej działalności chcielibyśmy dzielić się z Wami mądrością A. de Saint-Exupery z "Małego Księcia":
"Jeśli chcesz zbudować okręt, to nie zwołuj ludzi w celu zrobienia planów, podzielenia pracy, przygotowania narzędzi i wycinania drzew, lecz naucz ich tęsknoty za bezmiarem morza. Wtedy zbudują statek sami."