Ludzie

Zarząd Fundacji
Agnieszka Przybyłowska - Prezes Zarządu

Agnieszka Drelich - Magdziak - Wiceprezes Zarządu - pedagożka, animatorka społeczno-kulturalna, wykładowca na UMK Toruń (Wydział Nauk Pedagogicznych), pasjonatka ceramiki, prowadzi warsztaty twórcze i rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajmuje się tematyką pomocy i wsparcia rodzinie. Tworzyła sieć przedszkoli w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim. Realizowała projekty z funduszy europejskich. Pracuje z dziećmi na ulicy oraz w eleganckim SPA

Alina Majkowska - Członek Zarządu

Założyciele Fundacji
Małgorzata Matuszczak - Robaszkiewicz - polonistka, od wielu lat związana z III sektorem, doświadczona trenerka pozarządówki, absolwentka Łódzkiej Szkoły Trenerów, autorka i koordynatorka wielu projektów finansowanych z PO KL, FIO, środków z dotacji publicznych (ministerstw i samorządów), realizowanych przez Fundację. Animatorka społeczna. Prowadziła z dużym powodzeniem szereg projektów wokół animacji lokalnej dzieci i młodzieży oraz środowisk wiejskich, edukatorka. Po dwóch latach walki z rakiem zmarła 25.06.2014.

Aleksandra Dulas - Socjolożka. Ekspertka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autorka licznych projektów edukacyjnych promujących aktywność społeczną i obywatelską. Członkini Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Autorka programu edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Od 2004 r. do 2014 pełniła funkcję Wiceprezeski Fundacji. Ekspertka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od kilku lat Prezeska Fundacji Spunk.